Föreläsning i Nybro 10-11 Januari

Året Startade med 2 dagar i Nybro hos Johanna Isaksson på stall Simonstorp.

Sadeljusteringar och Sadelutprovningar och en föreläsning för ryttarna.

Jag är i Nybro och jobbar varannan till var tredje månad

Nästa vända är i April och sen i Juni